ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
   

 

 

 

 

 

         
         
    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2016    
       
    Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικές αλλαγές που αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων.

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με βάση τον νόμο 4387/2016 για το έτος 2016 , η οποία νέα κλίμακα ισχύει για εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις , επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα.

Η νέα αυτή κλίμακα είναι η ακόλουθη :

Η κλίμακα αυτή ισχύει για το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

Ο παραπάνω νόμος περιέχει και μειώσεις φόρων και συγκεκριμένα οι μειώσεις αυτές συνδέονται με τον αριθμό τέκνων και αφορά όσους έχουν εισόδημα από μισθούς , συντάξεις καθώς επίσης και τους αγρότες με την προϋπόθεση το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Για εισόδημα πέραν των 20.000 ευρώ υπάρχει μειωτική τάση του φόρου έκπτωσης. Δεν ισχύουν οι μειώσεις αυτές για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με βάση τα παραπάνω ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα μέλη , 1.950 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο μέλος , 2.000 ευρώ για τον φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα μέλη και σε 2.100 ευρώ για τρία εξαρτώμενα μέλη και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών τότε η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Μία κλίμακα λοιπόν φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα με τυχόν μειώσεις να ενεργοποιούνται ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος.

Εισόδημα από ακίνητα περιουσία νέα κλίμακα ως ακολούθως :Νέος συντελεστής φόρου 29% για προσωπικές εταιρείες , κοινοπραξίες , κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ. από 1/1/2016 και μετά.

 


   
         
         

 

 

   
Λογιστικό Γραφείο, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος
Αθανασίου Διάκου 2-4 & Λεωφ. Βείκου 20, Γαλάτσι ΤΚ 11147 Αθήνα
Τηλ. 210 2919906 - Fax. 210 2919906 - Κιν. 695 17 00 160
   
   
Copyright ©2016