ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
   

 

 

 

 

         
    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    
       
   

^ Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
^ Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
^ Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
^ Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
^ Έκδοση τελών κυκλοφορίας
^ Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
^ Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ..)
^ Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
^ Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
^ Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου

   
         
         

 

         
    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
       
    ^ Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
^ Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
^ Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
^ Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών , ΜΥΦ
^ Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
^ Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
^ Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
^ Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
^ Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
   
         
         

 

         
    ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
       
    ^ Μισθοδοτικές καταστάσεις
^ Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
^ Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων
^ Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους
^ Προσλήψεις - Συμβάσεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις
^ Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
^ Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
^ Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
^ Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
^ Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
^ Προγράμματα ωρών εργασίας
^ Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
^ Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
^ Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας
   
         
         

 

   
Λογιστικό Γραφείο, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος
Αθανασίου Διάκου 2-4 & Λεωφ. Βείκου 20, Γαλάτσι ΤΚ 11147 Αθήνα
Τηλ. 210 2919906 - Fax. 210 2919906 - Κιν. 695 17 00 160
   
   
Copyright ©2016